Lokalita Mělník

Město Mělník

Okresní město Mělník leží na vyvýšenině v Polabské nížině 30 km na sever od Prahy. Toto starobylé královské věnné město se jako centrum zemědělského kraje proslavilo především pěstováním vinné révy a každoročně pořádanou slavností vinobraní. Působivou a zdaleka viditelnou dominantou města je zámek a věž chrámu sv.Petra a Pavla.

Návštěvníky Mělníka přitahuje pohled ze zámecké vyhlídky, odkud je vidět soutok Labe a Vltavy, památná hora Říp a České středohoří. Město nabízí kromě historických památek široké možnosti kulturního a sportovního vyžití. K velmi vyhledávaným oblastem Mělnicka patří romantické Kokořínsko - nádherná příroda, pískovcové skály a gotický hrad ze 14.století.

Mělník čítá na 19 000 obyvatel a jeho součástí je i obec Vehlovice. Osu větší části území tvoří říčka Pšovka, západní hranici řeka Labe. Mezi těmito dvěma vodními toky se nachází opukový ostroh Turbovického hřbetu, na němž bylo město založeno. Charakteristický je malý podíl lesů a rozptýlené zeleně. Převládají rozsáhlé plochy orné půdy, v městu bližších polohách plochy vinic a intenzivních sadů. Území Mělníka patří díky své poloze v Polabí k nejteplejším a nejsušším oblastem Čech.

Dopravní obslužnost

Veřejná doprava

V Mělníku je zavedená Městská hromadná doparava. Dostupné je rychlé autobusové spojení s hlavním městem a do obce je možné cestovat i vlaky Českých drah, jejichž tratě propojují město přímo s Mladou Boleslaví, Neratovicemi a Litoměřicemi.

Osobní doprava

Spojení s hlavním městem je nejrychlejší přes silnici I. třídy 16 na E55, respektive D8 na kterou najedet na jejím 18. kilometru.

Služby a občanská vybavenost

Mělník disponuje všemi veřejnými službami pro plnohodnotný a spokojený život.

Mělník - vinobraní

Mělnické vinobranní je oblíbenou tradicí pro široké okolí.

Mělník - gotická věž kostela sv. Petra a Pavla

Jednou z dominant města je gotická věž kostela sv. Petra a Pavla.

Mělník - podzemí

Pod městem se rozléhá i podzemní systém chodeb zpřístupněný turistům